Katalog muzeja

Sirova kafa
NoviPazarSirovakafa

Donator: Sead Biberović
1965 / Novi Pazar / NVO radnik /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Novi Pazar

Naziv doniranog objekta: Sirova kafa

Poreklo doniranog objekta: Novi Pazar

Godina iz koje potiče objekat: 1993

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Sirova kafa je bila jedan od ključnih prodajnih artikala na pazarskoj pijaci '92, '93 i '94. godine. Pakovana je u kese za zamrzivač po 800-900 gr, a prodavana kao 1 kg.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Prvo čega sam se setio kada sam čuo za Muzej objekata bila je sirova kafa u kesi za zamrzivač. Pored goriva koje je prodavano u plastičnim flašama na ulici ovako pakovana kafa, takođe, pokazuje svu bedu i propast tadašnje Srbije.

Linkovi

kiosk bkv logo 1