Katalog muzeja

Baterijska lampa
BujanovacBaterijskalampa

Donator: Dalibor Rasimović
1999 / Vranje/Bujanovac / Učenik /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Bujanovac

Naziv doniranog objekta: Baterijska lampa

Poreklo doniranog objekta: Bujanovac

Godina iz koje potiče objekat: 1997

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Uspomenu na dedu.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Zato što mi je draga uspomena.

Linkovi

kiosk bkv logo 1