Katalog muzeja

Flopi disk čitač
BujanovacFlopidisk

Donator: Marijan Antić
1988 / Vranje / Srpska kuća / Diplomirani ekonomista /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Srpska kuća

Naziv doniranog objekta: Flopi disk čitač

Poreklo doniranog objekta: Bujanovac

Godina iz koje potiče objekat: 1995

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Uspomenu na vreme kada sam dobio prvi kompjuter.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Zato što se više ne upotrebljava.

Linkovi

kiosk bkv logo 1